top of page
One pager Investeringsaftrek.png

Bekijk de volledige uitleg in deze korte video.

Wanneer mag je gebruik maken van de Investeringsaftrek regeling?

De KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) houdt in dat je een deel van het investeringsbedrag mag aftrekken van je winst..... maar dan moet je wel voldoen aan een aantal eisen: ⁠

1. Je moet ondernemer in NL zijn én ondernemer voor de Inkomstenbelasting (dus je ondernemersactiviteiten zijn niet gekenmerkt als 'Inkomsten uit Overig werk'. ⁠

2. Het totaal bedrag aan investeringen per jaar moet meer zijn dan 2.401,- euro EX BTW. ⁠

3. Iedere losse investering moet meer zijn dan 450 euro ex BTW⁠

4. Er moet sprake zijn van een 'investering' en geen 'kosten'. Dit betekent dat het om een investering in 'bedrijfsmiddelen' moet gaan.
Bedrijfsmiddelen zijn goederen die je gedurende een langere periode gebruikt voor je onderneming. Bijvoorbeeld een machine, een vrachtwagen of een computer.⁠

 

 

bottom of page