top of page

Algemene voorwaarden

Hi! Welkom bij Bettybtw.
 

Vanaf het moment dat je je hebt geregistreerd bij ons en dus een account hebt aangemaakt  en daarmee gebruik maakt van de Bettybtw app zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Wat

 • Als we in deze algemene voorwaarden schrijven ‘Bettybtw app’ dan bedoelen we daarmee de mobiele webapplicatie van Bettybtw.
  Bettybtw is bedoeld om jou als gebruiker op een eenvoudige manier via een mobiele web applicatie te helpen bij het berekenen van een aantal bedragen die je kunnen helpen bij het invullen van de btw-aangifte. In de applicatie kun je uitgaven en inkomsten invullen en aangeven welk btw-percentage er op van toepassing is. Bettybtw berekent op basis van de door jou ingevoerde gegevens de totalen per kwartaal van omzet, ontvangen en betaalde btw en het saldo van de te betalen of te ontvangen btw.
  Bettybtw beperkt zich bij de berekeningen tot leveringen/diensten belast met het hoog tarief, laag tarief en leveringen/diensten belast met 0 %. Bettybtw houdt geen rekening met verleggingsregelingen, prestaties naar of in het buitenland, vanuit het buitenland en de kleineondernemersregeling.

 

Wie
Als we in deze algemene voorwaarden schrijven; ‘jij/je/jou(w)’, dan bedoelen we jou als gebruiker van de Bettybtw app en/of bezoeker van onze website.

Als we in deze algemene voorwaarden schrijven; ‘wij/we/ons/onze’, dan bedoelen we Bettybtw Coöperatie U.A.
Wij werken net als veel andere ZZP’ers op diverse locaties en bij voorkeur ergens met goede koffie, maar als je ons een brief wil sturen kan dat naar: Ruigekade 20B, 1426 RW, De Hoef.

We staan in de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd onder nummer: 72417935

 

Leeftijd

 • Bettybtw is bedoeld voor ondernemers. Dat betekent dat je om gebruik te maken van de Bettybtw app minimaal 18 jaar moet zijn en een onderneming hebt die staat ingeschreven bij de KvK.
   

Taal

 • Bettybtw gebruikt voornamelijk Nederlands maar ook af en toe Engelse termen. Gebruik Bettybtw daarom alleen als je een goed begrip hebt van de Engelse taal. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je over voldoende kennis te beschikken.

 

Verantwoordelijkheden

 • Bettybtw ondersteunt bij je administratie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de bijbehorende wettelijke verplichtingen rondom het doen van je btw-aangifte en het voeren van de daarbij behorende vereiste administratie.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer van gegevens in de Bettybtw app.

 • Je account is van jou. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om je inloggegevens geheim te houden. 

 

Prijzen

 • Naast een gratis en tijdelijk proefabonnement kent Bettybtw verschillende betaalde abonnementen. Bekijk de actuele prijzen op: www.bettybtw.nl

 • Prijzen kunnen gedurende het jaar wijzigen.  Zodra je een abonnement afsluit of verlengd betaal je de op dat moment geldige prijs. 
   

Abonnementen

 • Bettybtw kent 3 abonnementen:

  • Free; tijdelijk gratis proefabonnement.

  • Basic; betaald abonnement met bepaalde functionaliteiten.

  • Plus.; betaald abonnement met bepaalde functionaliteiten.

Ieder abonnement kent eigen functionaliteiten en bijbehorende prijzen. Bekijk de verschillen op: www.bettybtw.nl

 • Een abonnement op Betty sluit je altijd af voor één jaar.

 • Na het aflopen van het gratis proefabonnement kun je een Basic of Plus abonnement afsluiten voor één jaar. Doe je dat niet dan wordt abonnement stop gezet en kun je geen gebruik meer maken van de Bettybtw app.

 • Je hebt na het afsluiten van het Basic of Plus abonnement 14 dagen bedenktijd. Beëindig je dit abonnement binnen 14 dagen dan wordt het abonnement stopgezet en de kosten naar je teruggeboekt.

 • Voorafgaand aan het aflopen van je abonnement, ontvang je een reminder op het e-mail adres dat je bij registratie hebt opgegeven.  Verlengingen gaan altijd voor een heel jaar.

 • Je dient tijdig (voor de vervaldatum van je abonnement) te verlengen en te betalen. Doe je dat niet dan wordt je account beëindigd en je gegevens verwijderd.

 

Abonnement wijzigen

 • Wil je je abonnement gedurende het abonnementsjaar wijzigen van een Basic naar een Plus account, dan kan dat. Je dient hiervoor op je Account pagina je ‘Plan’ te wijzigen van Basic naar Plus en de betalingsinstructie te volgen. Je ontvangt geen restitutie van het gedeelte van je Basic abonnement dat je niet gebruikt hebt.  Je nieuwe Plus abonnement gaat in vanaf de dag dat je je abonnement hebt gewijzigd én betaald.
  Alternatief is om te wachten tot je Basic abonnement het einde van het abonnementsjaar heeft bereikt en dan je ‘Plan’ te wijzigen naar Plus.

 

 

Betaling

 • Je abonnement op Bettybtw betaal je via de aangeboden betaalmethodes in de app. Hierop is geen uitzondering mogelijk.

 • De verplichting om te betalen geld vanaf het moment dat je je abonnement afneemt.

 • Op het moment dat je een abonnement afneemt moet je geldige betaalgegevens opgeven.

 • Na ontvangst van de betaling sturen wij een factuur naar het e-mail adres waarmee je je hebt geregistreerd in de app.

Opzeggen abonnement

 • Abonnementen op Bettybtw zijn altijd één jaar geldig vanaf het moment dat je het abonnement afneemt. Je kunt op ieder ogenblik aangeven te willen stoppen met Bettybtw, maar het abonnement zal pas aan het einde van je lidmaatschapsjaar worden stopgezet. Er zal dus ook geen geld worden terug gestort vanaf het moment dat je opzegt t/m. het einde van je lidmaatschapsjaar.

 • Je zegt op door in Bettybtw app te gaan naar je account pagina en daar te klikken op ‘stopzetten abonnement’ of door je abonnement niet tijdig te verlengen middels een betaling van het nieuwe abonnementsgeld.

 • Na beëindiging van je abonnement zullen je ingevoerde gegevens direct worden verwijderd.
   

Stopzetten account

 • Als je zelf je account wilt stopzetten lees dan hierboven de punten onder ‘opzeggen abonnement’.

 • Het kan voorkomen dat wij je account willen deactiveren, bijvoorbeeld als we misbruik vermoeden of als we besluiten te stoppen met het aanbieden van Bettybtw. We kunnen dit doen zonder enige verplichting richting jou.

 

Functionaliteit en wijzigingen

 • Wij kunnen een functionaliteit van Bettybtw op ieder moment wijzigen, beëindigen of uitbreiden. Als we dit doen, dan informeren we je hierover van tevoren.

 • Wij kunnen onze diensten onderbreken, bijvoorbeeld voor onderhoud. We proberen dit vanzelfsprekend op een tijdstip te doen zodat jij er geen last van hebt, maar we kunnen dit doen zonder verplichtingen richting jou.

 

Oneigenlijk gebruik

Gebruik Bettybtw niet:

 • Voor handelingen die in strijd zijn met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen, openbare orde of met de geldende normen en waarden (‘goede zeden’).

 • Om inbreuk te doen op onze intellectuele-eigendomsrechten of van anderen. Vraag vooraf toestemming om content van Bettybtw te publiceren.

 • Om (delen van) na te bouwen.

 

 

Aansprakelijkheid

 • Bettybtw is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt door het gebruik van de Bettybtw app.

 • Wij vergoeden ook geen schade die is ontstaan door:

  • Een storing van je internetprovider.

  • Een storing bij één van de leveranciers en/of partners van Bettybtw.

 • Jij bent aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt met je account en/of die het gevolg is van niet na-leving van wat deze algemene voorwaarden vereisen/vragen.

 • Gebruik van Bettybtw is op eigen risico. Dit betekent dat wij geen enkele garantie geven met betrekking tot de bruikbaarheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en beschikbaarheid van de Bettybtw app. We kunnen ook geen garantie geven met betrekking tot de juistheid van de informatie die gebruikers in de app invoeren en zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die het gevolg is van of samenhangt met de Bettybtw app.

 • Na het beëindigen van je abonnement, heb je geen toegang meer tot Bettybtw. We verwijderen al je gegevens. Ben je hierdoor informatie kwijt dan zijn wij daarvoor nooit aansprakelijk.

 

 

Over deze voorwaarden

 • Het kan zijn dat we deze voorwaarden willen aanpassen, bijvoorbeeld als we de Bettybtw app wijzigen. Aanpassingen zullen direct van kracht zijn. Op de website: www.bettybtw.nl kun je altijd de meest up-to-date versie van de algemene voorwaarden vinden.

 • We zullen je van te voren informeren over wijzigingen in deze voorwaarden.

 • Door gebruik te blijven maken van Bettybtw ga je automatisch akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

 

Gegevens

 • Om ons product te kunnen aanbieden en om te voldoen aan wet- en regelgeving, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Zorg er altijd voor dat deze gegevens compleet en correct zijn.

Privacy

 • Wij verwerken je gegevens in overeenstemming met ons Privacy Statement. Je kunt deze vinden in de Privacy & Cookie statement verder op deze pagina. 

 

Recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen en/of conflicten worden alleen aan de competente rechter in Amsterdam voorgelegd.

 

Klachten

 • Heb je een klacht? Neem dan op contact op via hello@bettbtw.nl onder vermelding van ‘Klacht’. We proberen je klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
   

Contact

 • Heb je vragen, opmerkingen of complimenten, dan ontvangen we deze graag op: hello@bettybtw.nl.

Privacy & Cookie statement

Versie: 21 november 2018

Inleiding

 

Bettybtw vind je privacy belangrijk. Daarom verkopen of verhuren we jouw gegevens niet. Wel gebruiken we jouw gegevens om ons product te kunnen aanbieden. In deze Privacy & Cookie verklaring beschrijven we  welke gegevens wij verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt door ons.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of wijzigingen in onze producten en diensten. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is Bettybtw Coöperatie U.A. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72417935. Ons adres is: Ruigekade 20B, 1426 RW, De Hoef.

 

Doelen van het gegevensgebruik

Er wordt voor de volgende doelen gegevens verzameld door Bettybtw:

 

 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.
  Denk hierbij bijvoorbeeld dat wij verplicht zijn om facturen met bijbehorende gegevens te bewaren die we aan onze gebruikers hebben gestuurd.

 

 • Het uitvoeren van overeenkomsten met de gebruikers van de Bettybtw app. 
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen van je naam en een e-mail adres bij aanmelding bij Bettybtw om je toegang te verlenen tot de app. 

 

 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze app en onze websites, om deze te verbeteren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het analyseren van het gebruik van onze websites.

 

 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten via verschillende kanalen en het meten van de effectiviteit daarvan.

Denk hierbij aan het meten van effectiviteit van marketingcampagnes op bijvoorbeeld Google of via diverse social media kanalen.

 

Welke gegevens verzamelt Bettybtw?

Voor het openen van een Bettybtw account verzamelen en gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mail

 • Bedrijfsnaam

 • Adres bedrijf

 • Apparaat gegevens (zoals type apparaat, besturingssysteem, IP-adressen en advertising ID’s)

 • Cookies en gebruiksgegevens over je gebruik van onze websites en/of app.

 • Marketing data (statistieken over onze marketing campagnes en data om dit te meten)

 • Correspondentie met Bettybtw (via e-mail, chatgesprekken en berichten op social media).

 

 

 

Ontvangers

Om ons product aan te kunnen bieden, delen wij bepaalde gegevens met derden.

Deze derden zijn partijen die voor ons de volgende diensten leveren:

 • Hostingdiensten.  

 • Betalingsdiensten voor afhandelen betalingen binnen de app.

 • Database services.

 • E-mail verzend services.

 • Ontwikkelapplicatie services.

 • E-mail, marketing en advertentie services.  

Deze partijen zijn allen EU-US Privacy Shield gecertificeerd.

 

Opslagperiode

Voor een aantal gegevens zijn we wettelijk verplicht deze minimaal 7 jaar te bewaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fiscale bewaarplicht van de verzonden facturen.
De inhoud van je account wordt 6 maanden na het aflopen van je abonnement verwijderd. 

We kunnen gegevens langer bewaren indien hiervoor vanuit juridisch oogpunt reden toe is, of wanneer wij gegevens voldoende pseudonimiseren of anonimiseren.

Beveiliging

Er worden van jouw gegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in systemen en software ten behoeve van de eerder genoemde doelen. De gegevens die door Bettybtw of door gebruikte leveranciers en derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software welke is  beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Bettybtw prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

 

 

Rechten

Je hebt de volgende rechten:

 1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bettybtw vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Bettybtw.
  Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren.

 2. Recht op rectificatie. Kloppen je persoonsgegevens niet? Of zijn deze gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bettybtw. Je gegevens omtrent de eventuele nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 3. Recht op wissen van gegevens.  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bettybtw vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 4. Recht op overdracht. Als je besluit om niet langer gebruik te maken van Betty dan heb je het recht tot overdracht van je gegevens. Stuur hiervoor een mail naar ons. Wij bepalen zelf in wat voor bestandsformaat wij de over te dragen gegevens aanbieden.

 5. Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens.  Wil jij niet dat Bettybtw jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@bettybtw.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
 

Plichten

Bettybtw verwerkt je gegevens op grond van de doelen zoals benoemd eerder in deze privacy verklaring. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een account aan te maken in de app. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bettybtw de betreffende producten en of diensten niet aanbieden.
 

 

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je gegevens door Bettybtw, neem dan contact op via privacy@bettybtw.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

Wanneer je het niet eens bent met de afhandeling van je klacht door Bettybtw, kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

COOKIES

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

 

Waarvoor gebruikt Bettybtw cookies?

Als je onze producten, diensten, websites en advertenties gebruikt of bezoekt dan gebruiken we cookies om:

 • De gebruiksvriendelijkheid van het gebruik onze producten en diensten te verhogen.

 • De functionaliteiten van onze producten en diensten te verbeteren.

 • Marketingactiviteiten te personaliseren.

 • De effectiviteit van marketingactiviteiten te analyseren.

 • De relatie met jou als klant te beheren.

 

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Hoe kan ik cookies blokkeren en verwijderen?

Als je liever niet wilt dat wij cookies plaatsen, blokkeer of verwijder deze via je browserinstellingen. Hierdoor is het mogelijk dat onze diensten, producten en website en mogelijk ook andere websites minder goed of niet meer werken.

Bij elk nieuw gebruik van je browser worden opnieuw cookies opgeslagen, tenzij je in je browserinstellingen het gebruik van cookies volledig blokkeert. Dit verwijdert echt niet de cookies die al op je apparaten staan. Deze zul je apart dienen te verwijderen vanuit je browserinstellingen.

 

Vragen

 

Heb je nog vragen over deze Privacy & Cookie verklaring, neem dan contact op via privacy@bettybtw.nl. Het streven is om binnen een week op te reageren. 

Privacy & Cookie statement
bottom of page