top of page

Buitenlandse factuur en de btw.

Ontvang je wel eens facturen uit het buitenland met btw erop? Zo ja; dan kun je die btw vrij gemakkelijk terugvragen als het van een bedrijf binnen de EU is. ⁠
Voor een teruggaaf zijn er drempelbedragen en je moet de teruggaaf aanvragen via een speciaal formulier. ⁠

  • €50 of meer aan btw betaald dan kun je deze terugvragen aan het eind van het kalenderjaar. ⁠

  • €400 of meer aan btw betaald dan mag je ook eerder een teruggaaf verzoek doen, maar het moet wel over een periode van minimaal 3 maanden gaan. ⁠


❗ Let op: je verzoek voor teruggaaf moet altijd voor 1 oktober in het jaar volgend op het jaar waarover je btw terugvraagt binnen zijn. Dus wacht niet te lang met terugvragen. ⁠

De teruggaaf vraag je aan via een speciale website van de Belastingdienst: 'Teruggaaf van btw uit andere EU-landen'. Hiervoor heb je aparte inloggegevens nodig. ⁠Check daarvoor deze pagina: Inloggegevens opvragen btw-teruggaaf uit EU-landen. 

Daarna kun je via de volgende site van de Belastingdienst de btw teruggaaf regelen. 


bottom of page