top of page

Mag je btw op gebruik en onderhoud terugvragen bij zakelijk gebruik privé auto.

Er zijn twee opties:

1. Je houdt een km-administratie bij. Dan mag je de btw op gebruik en onderhoud terugvragen naar rato van het aantal km's zakelijk/privé.

2. Je houdt geen km-administratie bij. Dan mag je alle btw op gebruik en onderhoud terugvragen, maar moet je een correctie voor privé gebruik doen. Meer info over de correctie voor privé gebruik zie hier: belastingdienst.nl/correctie

Welk btw-tarief op doorberekende zakelijke km's met de auto of de fiets?

Als je je km's doorberekent aan de klant, dan is het btw-tarief hetzelfde als het btw-tarief op de gedeclareerde werkzaamheden.

bottom of page